Werken met de common value matrix

common value matrix

De common value matrix verbindt basiswaarden aan stakeholdergroepen. Aan de hand van vragen over issues en aspecten daarvan ontstaat een gedetailleerd beeld van de duurzaamheid van een organisatie en haar keten. De vragen die worden gesteld gaan telkens uit van de kernvraag: hoe gaat mijn mijn organisatie om met maatschappelijke waarden en welke invloed kan mijn organisatie uitoefenen op haar stakeholders en de keten om hun maatschappelijke waarde te versterken.

Sommige stakeholders kun je zelf kiezen, zoals financiers en leveranciers. Dan kijk je al snel naar hoe zij met maatschappelijke waarden omgaan op het moment dat je een samenwerking aangaat. Bij andere bestaat die keuze niet, zoals de overheid, omwonenden van een fabriek of bewoners van verafgelegen gebieden die blootstaan aan gevolgen van klimaatverandering. Toch kun je zoeken naar manieren om daar een positieve impact op te hebben, hoe beperkt die misschien ook kan zijn. Maar hoe meer bedrijven en organisaties zich daar op richten, hoe merkbaarder die invloed wordt.

Zowel de maatschappelijke waarden als de stakeholdergroepen kunnen worden opgedeeld tot op heel specifieke kenmerken. Naarmate de organisatie waarop ze betrekking hebben groter en complexer is, zal de uitwerking gedetailleerder zijn. Zo ontstaat een schaalbaar systeem dat van eenpersoonsonderneming tot multinational en van dorp tot wereldstad toepasbaar is. Het meest gedetailleerde niveau sluit aan bij internationale standaarden als ISO 26000, GRI en IIRC.

Samen met, niet in plaats van

De common value matrix wil bestaande systemen en methodes om duurzaamheid te meten niet vervangen. Integendeel, vrijwel allemaal passen ze naadloos in de matrix. Zo ontstaat een helder overzicht van welke methode waar het beste tot zijn recht komt, wat ook helpt bij het stellen van prioriteiten.

Je kunt de matrix dus op verschillende manieren gebruiken: om een keuze te maken voor de meest effectieve tools voor jouw organisatie, maar ook als een volwaardig systeem voor het uitvoeren van een eigen strategie naar meer duurzaamheid.

En welke weg je ook kiest, de resultaten kun je zichtbaar maken in een maatschappelijke balans.