Wat zegt de Monitor Brede Welvaart nu echt?

| 31 mei 2018

Nederland heeft een monitor Brede Welvaart. Die werd op Verantwoordingsdag door de samensteller, het CBS, gepresenteerd. Deze monitor gaat jaarlijks verschijnen en meet onze welvaart niet uitsluitend aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP), maar kijkt ook naar indicatoren als milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid.

Wat leren we daaruit? Dat lees je in de analyse van Peter van Vliet op Duurzaamnieuws.nl

Lees meer over: media