Wat doen commonizers voor jouw organisatie?

wat doen commonizers

commonizers helpen je bedrijf of organisatie om haar maatschappelijke waarde te meten en zichtbaar te maken. We willen immers naar een economie en een samenleving die nu en in de toekomst winst en waarde oplevert voor iedereen. Dat kan in meer vormen dan alleen geld: het gaat ook om de gezondheid en het geluk van mensen, om een stabiele natuur en een veilig klimaat. We noemen dat common value. 

Wij vinden dat er geen drempels mogen zijn voor bedrijven en organisaties om duurzaam en maatschappelijk relevant te werken. En we vinden het belangrijk dat iedereen kan zien hoe duurzaam een organisatie werkt en welke impact ze heeft op de samenleving. Daarom ontwikkelen we programma’s en tools die door organisaties van iedere omvang in een eigen tempo en op een haalbare schaal kunnen worden ingezet.

We gaan verder dan MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is primair gericht op het maken van winst, binnen verantwoorde sociale en ecologische grenzen. De kaders van wat verantwoord is komen echter nog te vaak uit de oude economie. In de nieuwe economie is ondernemen gericht op het creëren van meervoudige waarde die in de hele samenleving wordt gedeeld.

Dat vergt een andere manier van denken, een nieuwe mindset. Die richt zich vooral op de langere termijn en op een eerlijke verdeling: de toekomst van alle mensen, die van hun kinderen en van de planeet. Geld verdienen op de korte termijn mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van leven morgen, en wat we verdienen delen we eerlijk. We spannen ons vandaag in om morgen beter te laten zijn, in alle vormen van waarde.

We richten ons daarbij op een continu proces van duurzame verbetering, in plaats van op een tijdgebonden project met een eenmalig certificaat als resultaat. En we betrekken er je ketenpartners en stakeholders bij, omdat het gaat om de impact die we samen op de hele samenleving hebben. Daarom spreken we liever van MRO – Maatschappelijk Relevant Ondernemen.

Om maatschappelijk relevant te zijn maken we kennis en inzichten beschikbaar die de ecologische en sociale impact van processen meetbaar en transparant maken en de duurzaamheid van je organisatie versterken.

Klaar voor de nieuwe economie

commonizers helpen je om jouw organisatie klaar te maken voor de nieuwe economie. We helpen je om antwoord te vinden op vragen als:

  • Wat betekent de nieuwe economie voor mijn organisatie?
  • Hoe betrek ik daar mijn ketenpartners en stakeholders bij
  • Heb ik een certificering nodig?
  • Welke methode past dan het beste bij mijn organisatie?
  • Hoe bied ik transparantie?
  • Wat zijn daarbij de prioriteiten?
  • Kan ik het zelf?
  • Wie zijn geschikte partners voor mij?

 

Zo doen commonizers dat

We vergelijken bestaande programma’s voor duurzaam ondernemen, deeltrajecten daarin en opties voor certificering. We helpen je om een keuze te maken voor de instrumenten die het beste passen bij jouw situatie en doelen. Maar ook bij de keuze tussen het streven naar een certificaat of het inzetten op een onafhankelijke, duurzame en transparante aanpak.

En we helpen je om de resultaten van je inspanningen transparant te maken en te delen met je stakeholders, in een maatschappelijk verslag en andere vormen van communicatie. Daarbij kunnen we volledige trajecten begeleiden, maar ook kennis en inzichten delen die je zelf kan toepassen.

commonizers common value matrix

Daarbij maken we gebruik van de common value matrix en de maatschappelijke balans. In de matrix koppelen we de vitale waarden aan de belangen van alle stakeholdergroepen. Zo ontstaat een fijnmazig overzicht van alle relevante thema’s waarop een organisatie haar duurzame impact kan sturen. Om de verbeterprocessen te ontwikkelen en te sturen worden acties per thema uitgewerkt aan de hand van de Theory of Change.

Hoe je als organisatie op de thema’s resultaten boekt in de loop van de tijd wordt weergegeven in de maatschappelijke balans voor jouw organisatie. Daarin zie je in een oogopslag hoe je impact zich ontwikkelt ten opzichte van het verleden.

De workshops, trainingen en evenementen van commonizers leveren je een concreet plan van aanpak voor jouw organisatie om te werken aan, en in de nieuwe economie.

Zo helpen we bedrijven, overheden en organisaties om duurzame processen in gang te zetten waarmee ze samen met hun stakeholders en ketenpartners steeds meer bijdragen aan een duurzame toekomst van onze samenleving.

Wil je meer weten? Maak dan een afspraak voor een kennismaking.