Waarom commonizers?

We willen bijdragen aan een duurzame en sociale economie en samenleving; voor onszelf, maar vooral ook voor komende generaties. In de huidige samenleving is de balans tussen het algemene belang, het common good, en het eigenbelang van individuen, bedrijven en organisaties verstoord. Die balans willen we helpen herstellen in een nieuwe economie.

Dat doen we vanuit onze overtuiging dat iedereen daar beter van wordt. Want de eenzijdige focus op economische groei en de economische ongelijkheid tussen mensen onderling en tussen economie en ecologie, zijn uitgegroeid tot proporties die de stabiliteit van de samenleving in gevaar brengen. Bovendien lopen we tegen de absolute grenzen van ons ecosysteem en onze planeet aan.

Dat zie je aan de groeiende geldbergen bij grote banken en bedrijven, terwijl gewone werknemers al tientallen jaren niet of nauwelijks meer meeprofiteren van de winsten.

Dat zie je aan de enorme natuurgebieden die ten prooi vallen aan de alsmaar groeiende consumptiedrang.

Dat zie je aan toenemende aantallen rampen door extreem weer als gevolg van klimaatverandering, en aan het uitsterven van planten, diersoorten en insecten.

Dat is het grote verhaal. En het is een bekend verhaal. Maar het is ook het verhaal van een verantwoordelijkheid voor onze toekomst die we allemaal samen delen. commonizers  helpen bedrijven, overheden en organisaties van elke omvang, dus ook kleine ondernemers, gemeenten en NGO’s, om hun stukje waarde aan die duurzame en sociale economie bij te dragen en om die waarde te meten en zichtbaar te maken.