Thema’s

De nieuwe economie is het centrale thema voor commonizers. In de nieuwe economie staan het welzijn van de mens en het behoud van de natuur centraal. Geld is niet langer het enige doel en de maatstaf voor resultaat. We gaan voor maatschappelijke waarde en het behoud van de planeet.

Daarom kijken we anders naar ondernemen en naar het waarderen van resultaat. Dat doen we aan de hand van thema’s die een rol spelen in de nieuwe economie:

  • Circulaire economie
  • Ander geld
  • Ethiek
  • Nieuwe businessmodellen
  • Deel-economie
  • Maatschappelijke waarde
  • Medezeggenschap
  • Stakeholders