De nieuwe economie gaat verder dan MVO

| 25 juni 2018

De transitie versnelt. We gaan circulair ondernemen en meervoudige waarde creëren met nieuwe businessmodellen. Van klimaatneutraal en MVO gaan we naar een nieuwe economie waarin iedereen eerlijk resultaten deelt voor het common good.

Die nieuwe fase in de transitie vraagt om een vernieuwende aanpak. Het woud van prestatieladders en monitors, keurmerken en dashboards groeit snel en er ontstaat steeds meer behoefte aan overzicht, samenhang en transparantie. Door de hele keten heen willen we zien wie er waarde aan de nieuwe economie toevoegt,  waaruit die waarde bestaat en vooral ook welke impact ze heeft op de samenleving.

Maar we doen al aan MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is nog steeds primair gericht op het maken van winst, binnen verantwoorde sociale en ecologische grenzen. Bovendien wordt er een vreemd onderscheid gemaakt in de beoordeling tussen bedrijven enerzijds, en burgers en consumenten aan de andere kant. Als persoon wordt je geacht je aan de wet te houden en je fatsoenlijk te gedragen tegenover je medemensen. Daar krijg je geen beloning voor, maar afwijkend gedrag wordt bestraft.

Het lijkt of er voor bedrijven andere regels gelden: bedrijven die zich maar een beetje verantwoordelijk gedragen naar de samenleving worden daarvoor beloond alsof het om uitzonderlijk gedrag gaat. Daarmee wordt impliciet aangegeven dat de geldende norm voor ondernemen niet maatschappelijk verantwoord zou zijn. Werken volgens de geldende norm brengt de samenleving schade toe. En we bestraffen dat (nog steeds) niet.

Afwezige overheid

Diezelfde vreemde tweespalt vind je terug in de regelgeving. Burgers mogen op veel plaatsen niet meer roken en de verkoop van tabak is aan banden gelegd, omdat het slecht is voor de gezondheid. Maar waar het gaat om bedrijven die de hele planeet schade toebrengen is diezelfde overheid, om het zacht uit te drukken, bijzonder terughoudend met beschermende regels. Ik schreef daar in 2014 een uitgebreid artikel over en dat is nog steeds even actueel.

Ook de conclusie staat nog steeds overeind: met MVO gaan we het niet redden. We hebben een nieuwe economie nodig met radicaal andere uitgangspunten, die zijn gebaseerd op een holistische visie voor een duurzame samenleving. In die nieuwe economie is ondernemen gericht op het creeren van meervoudige maatschappelijke waarde die in de hele samenleving wordt gedeeld.

Dat vergt een andere manier van denken, een nieuwe mindset. Die richt zich vooral op de langere termijn: onze eigen toekomst en die van onze kinderen en de planeet. Geld verdienen op de korte termijn mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van leven morgen. We spannen ons vandaag in om morgen beter te laten zijn, in alle vormen van waarde. Als commonizers werken we daaraan.

Peter van Vliet

Lees meer over::

Lees meer over: Uncategorized