Meervoudige en maatschappelijke waarden zichtbaar maken

maatschappelijke waarde zichtbaar maken

Als het om geld gaat, maken we onze winst en waarde zichtbaar in een balans. Voor meervoudige en maatschappelijke waarde hoeft dat niet anders te zijn. Met een goede voorbereiding in de wijze waarop maatschappelijke waarde wordt gemeten, kan deze ook prima in een balansvorm zichtbaar worden gemaakt.

Een maatschappelijke balans geeft een momentopname. Maar duurzaamheid is een doorlopend proces. Om dat proces goed weer te geven is er meer nodig dan een balans. Instrumenten als de Theory of Change geven een helder inzicht in het proces van input, via output en outcome naar impact. Dat is wat we vooral zichtbaar willen maken: onze duurzame en sociale impact op de samenleving. We doen dat met behulp van de Common Value Matrix.

Samen vormen de Common Value Matrix en -Balans een effectieve basis voor het maatschappelijk verslag, en samen met de financiële rapportages voor een geintegreerd jaarverslag. commonizers volgen daarbij de richtlijnen van GRI en IIRC en bereiden je voor op rapportage volgens deze richtlijnen.

Wil je meer weten? Neem contact op voor een oriënterend gesprek.