Duurzame waarde meten

duurzaamheid meten

Elke organisatie meet haar resultaten: hoeveel winst maken we? Hoeveel klanten bedienen we? Hoe efficiënt werken onze medewerkers? Groeien we genoeg?

We meten dan aantallen: geld, hoeveelheid, prestatie. En heel vaak worden de uitkomsten teruggerekend en vergeleken in geld: omzet per klant, productiviteit per medewerker, winst per periode.

Wanneer je duurzaamheid gaat meten die uit meerdere waarden bestaat zijn er andere methoden nodig om de ontwikkeling van die waarden te volgen. Bovendien worden sommige waarden niet alleen in de eigen organisatie beinvloed, maar hebben ze ook effect op, of door stakeholders.

Als eerste stap om duurzame waarde te meten brengen we dan ook overzicht in de relaties tussen de waarden, de eigen organisatie en de betrokken stakeholders. Dat doen we vanuit een matrixmodel.

Waarden koppelen we vervolgens aan activiteiten en stakeholders. Daaruit ontstaan aspecten die meetbaar zijn en waarvan je de ontwikkeling in de tijd kan volgen. Dat is belangrijk, want het gaat er ten slotte om een doorlopend procesvan duurzame verbetering in gang te zetten, niet om eenmalig een score te behalen.

Dan volgt de keuze van de methodiek: hoe ga je welke waarde meten? Zijn er goede methoden beschikbaar of ontwikkelen we nieuwe tools?

Voor elke organisatie zal die keuze anders zijn. Een ondernemer vraagt ten slotte een andere aanpak dan een gemeente. En binnen elke sector zijn de behoeften specifiek per organisatie.

commonizers helpen je om daarin de juiste keuzes te maken. Daar lees je hier meer over.

Wil je meer weten? Neem contact op voor een oriënterend gesprek.