commonizers helpen je om meervoudige en maatschappelijke waarde te meten en zichtbaar te maken. Dat doen we voor bedrijven en ondernemers en voor overheden en maatschappelijke organisaties. commonizers bieden een aanpak op precies de juiste maat, die past in de nieuwe economie . We leveren de kennis of we begeleiden het traject.


De samenleving moet duurzamer worden. We gaan door een energietransitie, we bouwen aan een circulaire economie en we ontwikkelen nieuwe, duurzame producten en diensten. Dat vraagt om stevige investeringen van bedrijven en organisaties. Niet alleen in geld, maar ook in meervoudige waarden gericht op mensen en de planeet.

Het resultaat van al die inspanningen wil je betrouwbaar meten om effectief te kunnen sturen en om de resultaten zichtbaar te maken voor al je stakeholders.

Er bestaan al veel hulpmiddelen die een deel van al die inzet kunnen meten. commonizers helpen je met een totaalaanpak om daaruit de juiste keuze te maken, je stakeholders te betrekken en een overzichtelijke maatschappelijke balans op te stellen.

commonizers helpen je:
commonizers informeren je:

Succesvolle workshop bij introductie GDI

Succesvolle workshop bij introductie GDI
| 15 oktober 2018

Op 25 september werd de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2018 gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een succesvol symposium in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Tijdens het symposium verzorgde commonizers een tweetal workshops die druk werden bezocht. In de workshops werd uiteengezet hoe deelnemende gemeenten de methode van de comon value matrix kunnen toepassen om zelf meer grip te krijgen […]

Millennials willen échte duurzame merken, geen MVO

Millennials willen échte duurzame merken, geen MVO
| 13 september 2018

Tegen 2025 bestaat de Nederlandse beroepsbevolking voor zeker de helft uit millennials. Die kopen bij voorkeur van bedrijven die een maatschappelijk doel hebben dat verder gaat dan de eigen bedrijfsresultaten. Met de traditionele MVO-benadering kom je bij die groeiende groep niet meer in beeld. Hoe dan wel?

Circulaire economie nog onvoldoende meetbaar

Circulaire economie nog onvoldoende meetbaar
| 6 september 2018

Het rapport Circulaire Economie: Wat willen we weten en wat kunnen we meten schetst een voorstel voor een monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ te kunnen volgen. Dat meldt het CBS. Het rapport is een gezamenlijk product van het Planbureau voor de […]

John Elkington zegt drie P’s vaarwel

John Elkington zegt drie P’s vaarwel
| 20 augustus 2018

25 jaar geleden bedacht John Elkington de drie P’s (van people, planet, profit). Nu neemt hij daar weer afstand van in een recent artikel in de Harvard Business Review.  De reden: de profit-p is volgens hem (en ons) er teveel met de duurzaamheid vandoor gegaan door veel duurzame actie toch weer vooral te waarderen vanuit […]

commonizers en de managementtheorie

commonizers en de managementtheorie
| 14 juli 2018

Duurzaam ondernemen kent een relatief korte geschiedenis, waarin verschillende stromingen zijn ontstaan. Het concept duurzame ontwikkeling is voor het eerst uitgebreid beschreven en gedefinieerd door Gro Harlem Brundtland, in het rapport “Our Common Future”,  dat in 1987 verscheen.

De nieuwe economie gaat verder dan MVO

De nieuwe economie gaat verder dan MVO
| 25 juni 2018

De transitie versnelt. We gaan circulair ondernemen en meervoudige waarde creëren met nieuwe businessmodellen. Van klimaatneutraal en MVO gaan we naar een nieuwe economie waarin iedereen eerlijk resultaten deelt voor het common good.

Energiebesparing voor bedrijven wordt verplicht

Energiebesparing voor bedrijven wordt verplicht
| 25 juni 2018

Bedrijven moeten energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Met een collectieve aanpak lukt dit het beste. Dat bewijzen ondernemers op verschillende bedrijventerreinen. Ze besparen gezamenlijk op energie én inkoopkosten.

Lancering online tool voor implementatie ISO 20400

Lancering online tool voor implementatie ISO 20400
| 5 juni 2018

Na de introductie van ISO 20400 als internationale richtlijn voor MVI, wordt nu de Webtool ISO 20400 gelanceerd. Een online tool die ondersteunt bij implementatie, verantwoording en benchmarking van de eigen prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen.

Wat zegt de Monitor Brede Welvaart nu echt?

Wat zegt de Monitor Brede Welvaart nu echt?
| 31 mei 2018

Nederland heeft een monitor Brede Welvaart. Die werd op Verantwoordingsdag door de samensteller, het CBS, gepresenteerd. Deze monitor gaat jaarlijks verschijnen en meet onze welvaart niet uitsluitend aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP), maar kijkt ook naar indicatoren als milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid.